8 kwietnia 2009 r. dzieci z klas 4-6 Szkoły Podstawowej w Rudzie-Hucie, uczestniczące w warsztatach przyrodniczych i historycznych w ramach projektu „Głębia natury w zarysie historii” realizowanego z PPWOW przez Bibliotekę Publiczną Gminy Ruda-Huta miały okazję obejrzeć jeden z najpiękniejszych zakątków gminy Ruda-Huta, rozlewisko Bugu w Rudce. Rokrocznie gdy Bug wyleje odpoczywa tam tysiące różnego ptactwa, aby potem odlecieć do Skandynawii.

23 września w Urzędzie Gminy Ruda-Huta odbyło się zebranie Zarządu stowarzyszenia, na które zaproszony został Pan Tomasz Jędrzejewski.

Nasze oferty uzyskały akceptację Gminy Ruda-Huta - będziemy realizować nasze projekty!

Nasze stowarzyszenie bierze udział w konkursie na realizację Usług Integracji Społecznej jako partner Biblioteki Publicznej w Rudzie-Hucie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzie w następujących zadaniach:

  • Usługi rekreacyjno-edukacyjne, w tym powstanie punktu "Centrum Historii i Przyrody Gminy Ruda-Huta" oraz
  • Usługi szkoleniowo-edukacyjne dla społeczności lokalnej, zorganizowanie rajdu i wyścigu rowerowego.

25 lutego 2008 r. przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Gminy Ruda-Huta zostali zaproszeni na spotkanie konsultacyjne dotyczące aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ruda-Huta na lata 2008-2015r w związku z realizacją Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich.