W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przygotowany został Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW). Większość gmin kwalifikujących się do Programu położonych jest, we wschodnich regionach Polski. Natomiast wszystkich gmin uczestniczących w Programie będzie 500 (wyboru dokonano przy wykorzystaniu algorytmu w którym uwzględniono najbardziej miarodajne wskaźniki dotyczące sytuacji społecznej i ekonomicznej gmin). Przedsięwzięcie ma służyć zmniejszeniu w nich skali problemów społecznych. Przeciętnie gmina kwalifikująca się do Programu może liczyć na wsparcie rzędu 20 tysięcy euro rocznie.

Pieniądze będzie można wydać na pomoc dla potrzebujących oraz na przygotowanie projektów wsparcia dla potrzebujących.

Gmina Ruda-Huta rówież znalazła się na liście gmin, które mogą starać się o pieniądze z PPWOW!

13 listopada 2007 r. w Urzędzie Gminy w Rudzie-Hucie na zaproszenie Prezesa Stowarzyszenia przybyli wszyscy członkowie, celem ustalenia wysokości składek członkowskich oraz przyjęcia nowych członków.

4 października 2007 r. Sąd Rejonowy w Lublinie, Sąd Gospodarczy XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez komitet założycielski Stowarzyszenia Miłośników Gminy Ruda-Huta w osobach: Danuta Głowacka, Piotr Śliwa, Jarosław Walczuk postanowieniem z dnia 26 września 2007 wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego nasze stowarzyszenie i nadał mu nr KRS: 0000289463.

Kolejnym krokiem było uzyskanie 2 listopada 2007 r. nr REGON w urzędzie statystycznym  oraz nr NIP w urzędzie skarbowym.

9 lutego 2007 r. w Urzędzie Gminy w Rudzie-Hucie z inicjatywy Piotra Śliwy - Przewodniczącego Rady Gminy Ruda-Huta miało miejsce spotkanie założycielskie stowarzyszenia.