23 czerwca 2016 r. w Rudzie-Hucie, w miejscu, gdzie niegdyś stał dworek właściciela huty szkła - Sygała odbył się festiwal i otwarcie parku podworskiego w ramach projektu „Rewitalizacja Parku Podworskiego”.

21 maja 2016 r. odbył się I Amatorski Turniej Sztuk Walki "Low Kick" Ruda-Huta 2016. W turnieju zmierzyło się 33 zawodników w 10 kategoriach wagowych i wiekowych z czterech jednostek krav magi z Chełma, Świerż, Rudy-Kolonii i Żalina. Projekt został zrealizowany zgodnie z umową o powierzenie zadania publicznego pod nazwą Upowszechniania kultury fizycznej i Sportu w środowisku szkolnym i wiejskim „Turniejowe Weekendy”, pomiędzy gminą Ruda-Huta, a Stowarzyszeniem Miłośników Gminy Ruda-Huta.

W dniach 17-19 października 2014 roku Stowarzyszenie Miłośników Gminy Ruda-Huta wraz z Klubem Turystyki Rowerowej Ruda-Team zorganizowało rajd rowerowy, którego celem było poznanie twierdzy brzeskiej, a dokładnie tego co z niej zostało po stronie polskiej, czyli miasta Terespol i jego okolic.

W dniach 19-21 maja 2014 roku Stowarzyszenie Miłośników Gminy Ruda-Huta wraz z Klubem Turystyki Rowerowej Ruda-Team zorganizowało rajd Roztoczańskie Klimaty, w którym wzięło udział 14 uczestników: 10 uczniów i 4 osoby dorosłe.