Projekt „Z obiektywem w świat” realizowany był od czerwca do września 2010 r. Liderem tego przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Miłośników Gminy Ruda-Huta przy współpracy z Biblioteką Publiczną oraz Zespołem Szkół w Rudzie-Hucie. Koordynatorem projektu była Maryla Krupska.

Projekt realizowany był w miesiącach lipiec - sierpień 2010 r. w miejscowości Ruda-Huta przez Stowarzyszenie Miłośników Gminy Ruda-Huta w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Rudzie-Hucie oraz Biblioteką Publiczną Gminy Ruda-Huta. Koordynatorem projektu był Piotr Śliwa i skierowany był do grupy liderów, którzy koordynowali lub współpracowali przy realizacji projektów w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Projekt „Warsztaty flisackie-kultywowanie tradycji” realizowany był od 1 października 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. W projekcie uczestniczyli mieszkańcy Gminy Ruda-Huta, a także zaproszeni na konferencję goście. Projekt realizowany był w partnerstwie pomiędzy Biblioteką Publiczną Gminy Ruda-Huta a Stowarzyszeniem Miłośników Gminy Ruda-Huta i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Rudzie-Hucie.

23 listopada w Świetlicy Wiejskiej w Rudce miało miejsce podsumowanie projektu realizowanego z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

26 września 2008r. wyruszyliśmy do Ameryki. Trasa była bardzo urokliwa i jednocześnie z uwagi długość 248 km - ambitna.