Stowarzyszenie Miłośników Gminy Ruda-Huta informuje, że w terminie od dnia 27 marca 2013 r. do dnia 30 września 2013 r. prowadzi zbiórkę publiczną na rzecz Eugenii Witkowskiej, Władysława Witkowskiego oraz ich córki Diany Witkowskiej zam. Gdola, poszkodowanych w wyniku pożaru budynku mieszkalnego, który wybuchł w nocy z 13 na 14 marca 2013 r.

10 listopada 2011 r. w Urzędzie Gminy w Rudzie-Hucie miało miejsce spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Gminny Ruda-Huta.

W spotkaniu uczestniczyli: Marta Kordas, Piotr Śliwa i Jarosław Walczuk.

W dniach 8-9 października 2009 r. w Centrum Kultury i Rekreacji w Rudce (Gmina Ruda-Huta) odbyło się I Seminarium Regionalne nt. „Walory Doliny Bugu a rozwój gospodarczy”. Organizatorami seminarium byli: Wójt Gminy Ruda-Huta, Chełmskie Stowarzyszenie Techniczne im. Ewarysta Stobnickiego i Stowarzyszenie Miłośników Gminy Ruda-Huta.

W dniach 20-21 kwietnia 2009 r. w Zespole Szkół w Rudzie-Hucie odbywało się szkolenie dotyczące pisania projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w którym uczestniczyło 4 członków Stowarzyszenia Miłośników Gminy Ruda-Huta. Szkolenie obejmojmowało 8 godzin zajęć teoretycznych oraz 8 godzin zajęć praktycznych.

17 kwietnia 2009 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Ruda-Huta odbyło się zebranie Stowarzyszenia Miłośników Gminy Ruda-Huta.