Stowarzyszenie Miłośników Gminy Ruda-Huta informuje, że w terminie od dnia 27 marca 2013 r. do dnia 30 września 2013 r. prowadzi zbiórkę publiczną na rzecz Eugenii Witkowskiej, Władysława Witkowskiego oraz ich córki Diany Witkowskiej zam. Gdola, poszkodowanych w wyniku pożaru budynku mieszkalnego, który wybuchł w nocy z 13 na 14 marca 2013 r.

Zbiórka przeprowadzona jest w formie dobrowolnych wpłat na wyodrębnione konto bankowe:
Stowarzyszenie Miłośników Gminy Ruda-Huta
ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta
Nr konta 41 2030 0045 1110 0000 0262 6030
z dopiskiem ”Pomoc poszkodowanym w pożarze dla ..........."
określając z imienia i nazwiska konkretną osobę.

Serdecznie dziękujemy darczyńcom za okazaną pomoc.

Prezes
Stowarzyszenia Miłośników Gminy Ruda-Huta
/- / Piotr Śliwa