17 kwietnia 2009 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Ruda-Huta odbyło się zebranie Stowarzyszenia Miłośników Gminy Ruda-Huta.

W trakcie spotkania omówiono dotychczasową działalność stowarzyszenia. Przeanalizowano realizowane projekty, min. z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, z Fundacji Wspomagania Wsi oraz przyjęto program wnioskowania w kolejnych naborach wniosków.

W zebraniu uczestniczyło 13 osób, w trakcie spotkania przyjęto trzech nowych członków stowarzyszenia.