8 kwietnia 2009 r. dzieci z klas 4-6 Szkoły Podstawowej w Rudzie-Hucie, uczestniczące w warsztatach przyrodniczych i historycznych w ramach projektu „Głębia natury w zarysie historii” realizowanego z PPWOW przez Bibliotekę Publiczną Gminy Ruda-Huta miały okazję obejrzeć jeden z najpiękniejszych zakątków gminy Ruda-Huta, rozlewisko Bugu w Rudce. Rokrocznie gdy Bug wyleje odpoczywa tam tysiące różnego ptactwa, aby potem odlecieć do Skandynawii.

Uczestnicy wycieczki podziwiali ten niecodzienny widok przez lornetki, słuchając informacji przekazywanych przez miłośników przyrody i jednocześnie radnych gminy Ruda-Huta - Piotra Śliwę oraz Mariana Michalskiego, jak również mogły się dowiedzieć o wydarzeniach historycznych jakie miały miejsce na terenie miejscowości Rudka dzięki Antoniemu Franeckiemu emerytowanemu nauczycielowi i regionaliście.

Na zakończenie wycieczki, dzięki pomocy i gościnności Ośrodka Kultury w Rudce uczestnicy wycieczki piekli kiełbaski przy ognisku integracyjnym.