23 września w Urzędzie Gminy Ruda-Huta odbyło się zebranie Zarządu stowarzyszenia, na które zaproszony został Pan Tomasz Jędrzejewski.

Na spotkanie przybyli: Piotr Śliwa - prezes, Maryla Krupska - skarbnik, Roman Dudzik - sekretarz, Jarosław Walczuk - członek stowarzyszenia. Głównym tematem zebrania było omówienie wniosku aplikacyjnego, który zamierzamy złożyć do IV edycji konkursu Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Komponent "Demokracja i Społeczeństwo Obywatelskie".

W trakcie spotkania poruszany był również temat aktywizacji społeczności Gminy Ruda-Huta.