W dniach 20-21 kwietnia 2009 r. w Zespole Szkół w Rudzie-Hucie odbywało się szkolenie dotyczące pisania projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w którym uczestniczyło 4 członków Stowarzyszenia Miłośników Gminy Ruda-Huta. Szkolenie obejmojmowało 8 godzin zajęć teoretycznych oraz 8 godzin zajęć praktycznych.

W pierwszym dniu poznaliśmy zagadnienia teoretyczne, natomiast w drugim pracowaliśmy praktycznie nad sporządzeniem wniosku aplikacyjnego, który zamierzamy złożyć w następnym naborze wniosków do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Szkolenie przeprowadzała Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, a było ono finansowane z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.