W dniach 8-9 października 2009 r. w Centrum Kultury i Rekreacji w Rudce (Gmina Ruda-Huta) odbyło się I Seminarium Regionalne nt. „Walory Doliny Bugu a rozwój gospodarczy”. Organizatorami seminarium byli: Wójt Gminy Ruda-Huta, Chełmskie Stowarzyszenie Techniczne im. Ewarysta Stobnickiego i Stowarzyszenie Miłośników Gminy Ruda-Huta.

Seminarium odbyło się przy udziale Instytutu Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Mariana Wesołowskiego.

Na seminarium poruszono następujące tematy:

  1. Przyrodnicze walory doliny Bugu – przedstawiła pani dr hab. Danuta Urban (Instytut Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie)
  2. Zmiany struktury i funkcji krajobrazowych pojezierza łęczyńsko-włodawskiego oraz doliny Bugu po roku 1950 - przedstawił pan prof. dr hab. Tadeusz Chmielewski
  3. Możliwości rozwoju regionu w oparciu o walory przyrodnicze na przykładzie Gminy Ruda-Huta - Jarosław Walczuk – Zastępca Wójta Gminy Ruda-Huta

W seminarium uczestniczyło ponad 100 zaproszonych gości min. prof. Dominik Fijałkowski z UMCS w Lublinie – autorytet w dziedzinie botaniki, Adam Rychliczek – Wicestarosta Chełmski, Ks Aleksander Tabaka – Proboszcz Parafii w Rudzie-Hucie, Wójtowie gmin z terenu powiatu chełmskiego oraz włodawskiego, a także przedstawiciele instytucji: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, Straży Granicznej, Ligi Ochrony Przyrody, Urzędu Miasta w Chełmie, Starostwa Powiatowego w Chełmie oraz we Włodawie, członkowie stowarzyszeń, przedsiębiorcy z terenu Gminy Ruda-Huta oraz młodzież.

Na zakończenie uczestnicy seminarium obejrzeli spektakl Teatru OKO pt. „Zadra” – poruszający temat okrutnej zbrodni hitlerowskiej mającej miejsce w obozie zagłady w Sobiborze.

Jednym ze stanowisk wypracowanych na seminarium był wniosek którego celem jest nie dopuszczenie do sprzedania przez skarb państwa terenów bezpośrednio przylegających do rzeki Bug.

W drugim dniu seminarium uczestnicy zwiedzili Muzeum Byłego Hitlerowskiego Obozu Zagłady w Sobiborze, Rezerwat Przyrody Bagno Serebryskie, Park Podworski w Hniszowie z Dębem Bolko.

Zorganizowane seminarium dzięki wykładowcom, zaproszonym gościom wpłynęło na lepsze poznanie walorów przyrodniczych doliny Bugu, zwiększyło naszą świadomość unikalnej przyrody wśród której żyjemy, a także wpłynie bardzo pozytywnie na dalszą współpracę samorządów, środowiska naukowego oraz instytucji ochrony środowiska.