Nasze stowarzyszenie bierze udział w konkursie na realizację Usług Integracji Społecznej jako partner Biblioteki Publicznej w Rudzie-Hucie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzie w następujących zadaniach:

  • Usługi rekreacyjno-edukacyjne, w tym powstanie punktu "Centrum Historii i Przyrody Gminy Ruda-Huta" oraz
  • Usługi szkoleniowo-edukacyjne dla społeczności lokalnej, zorganizowanie rajdu i wyścigu rowerowego.