25 lutego 2008 r. przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Gminy Ruda-Huta zostali zaproszeni na spotkanie konsultacyjne dotyczące aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ruda-Huta na lata 2008-2015r w związku z realizacją Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich.

Spotkanie to odbyło się w Zespole Szkół w Rudzie-Hucie w dniu 1 marca 2008 r.
Zaproponowaliśmy kilka działań z zakresu integracji społecznej, które mogłyby być realizowane na terenie Gminy Ruda-Huta przez społeczność lokalną, tj.:

  • organizacja rajdów rowerowych,
  • utworzenie izby pamięci w której znalazłyby się eksponaty historyczne będące w posiadaniu członków SMGRH oraz pozyskane od mieszkańców,
  • propozycja sfinansowania książki nt. historii Gminy Ruda-Huta.

Wszystkie nasze pomysły zostały zapisane w protokole ze spotkania.