W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przygotowany został Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW). Większość gmin kwalifikujących się do Programu położonych jest, we wschodnich regionach Polski. Natomiast wszystkich gmin uczestniczących w Programie będzie 500 (wyboru dokonano przy wykorzystaniu algorytmu w którym uwzględniono najbardziej miarodajne wskaźniki dotyczące sytuacji społecznej i ekonomicznej gmin). Przedsięwzięcie ma służyć zmniejszeniu w nich skali problemów społecznych. Przeciętnie gmina kwalifikująca się do Programu może liczyć na wsparcie rzędu 20 tysięcy euro rocznie.

Pieniądze będzie można wydać na pomoc dla potrzebujących oraz na przygotowanie projektów wsparcia dla potrzebujących.

Gmina Ruda-Huta rówież znalazła się na liście gmin, które mogą starać się o pieniądze z PPWOW!