13 listopada 2007 r. w Urzędzie Gminy w Rudzie-Hucie na zaproszenie Prezesa Stowarzyszenia przybyli wszyscy członkowie, celem ustalenia wysokości składek członkowskich oraz przyjęcia nowych członków.

Przedstawiciel Komitetu Założycielskiego - Jarosław Walczuk zreferował pracę Komitetu Założycielskiego i opowiedział o problemach oraz o powodzeniu w zarejestrowaniu stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Członkowie stowarzyszenia którzy przybyli na zebranie opowiedzieli o swych pomysłach na projekty.