4 października 2007 r. Sąd Rejonowy w Lublinie, Sąd Gospodarczy XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez komitet założycielski Stowarzyszenia Miłośników Gminy Ruda-Huta w osobach: Danuta Głowacka, Piotr Śliwa, Jarosław Walczuk postanowieniem z dnia 26 września 2007 wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego nasze stowarzyszenie i nadał mu nr KRS: 0000289463.

Kolejnym krokiem było uzyskanie 2 listopada 2007 r. nr REGON w urzędzie statystycznym  oraz nr NIP w urzędzie skarbowym.