9 lutego 2007 r. w Urzędzie Gminy w Rudzie-Hucie z inicjatywy Piotra Śliwy - Przewodniczącego Rady Gminy Ruda-Huta miało miejsce spotkanie założycielskie stowarzyszenia. 

Na spotkanie został zaproszony Pan Hubert Wiciński - Przewodniczący Rady Gminy Sawin a zarazem Prezes Regionalnego Towarzystwa Gminy Sawin oraz wszyscy mieszkańcy Gminy Ruda-Huta, którzy widzieli potrzebę powołania do istnienia stowarzyszenie. 

W spotkaniu uczestniczyło 26 osób. Podjęto niezbędne uchwały (uchwalono statut, wybrano zarząd oraz wybrano osoby (komitet założycielski), które zobowiązały się do dopełnienia wszelkich formalności związanych z zarajestrowaniem Stowarzyszenia Miłośników Gminy Ruda-Huta w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

W skład zarządu stowarzyszenia weszły następujące osoby: 

  • Piotr Śliwa - Prezes Zarządu
  • Dorota Sawicka - Wiceprezes Zarządu
  • Marcin Woszczewski - Wiceprezes Zarządu
  • Roman Dudzik - Sekretarz
  • Maryla Krupska - Skarbnik 

W skład komisji rewizyjnej stowarzyszenia weszły następujące osoby: 

  • Marta Kordas
  • Tadeusz Hawryluk
  • Krzysztof Mazurek.