Zorganizowany 6 września 2008 r. w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich przez Gminny Ośrodek Kultury oraz Stowarzyszenie Miłośników Gminy Ruda-Huta integracyjny wyścig rowerowym był nie lada wydarzeniem. Zgłosiło się wielu chętnych chcących spróbować swoich sił.

O godz. 16.00 pod Urząd Gminy w Rudzie-Hucie zjechali rowerzyści w różnym wieku, różnych strojach i na ciekawych pojazdach. Po zapisaniu się i uzyskaniu przez wszystkich uczestników rajdu numeru startowego można było rozpocząć wyścig w dwóch kategoriach: do lat 15 i dla niepełnosprawnych.

Po rozstrzygnięciu wyścigu w powyższych kategoriach wyruszył wyścig otwarty w którym wzięli udział min. Kazimierz Smal - Wójt Gminy Ruda-Huta, Piotr Śliwa - Przewodniczący Rady Gminy Ruda-Huta, Mariusz Matera - Radny Rady Gminy Ruda-Huta oraz Jarosław Walczuk - Zastępca Wójta. W tej kategorii była bardzo duża konkurencja i zacięta walka. Wyścig wygrał Rafał Czeryna, warto zaznaczyć iż wysokie czwarte miejsce po bardzo wyrównanej walce zdobył Wójt - Kazimierz Smal.

Po zakończeniu wyścigu wszyscy uczestnicy spotkali się przy integracyjnym ognisku. Następnie organizatorzy wręczyli zwycięzcom nagrody, a pozostałym uczestnikom wyścigu upominki.

Serdecznie dziękujemy za zabezpiecznie trasy wyścigu Policjantom z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie - podziękowania składamy na ręce Pana Mirosława Sobczuka - Komendanta Miejskiego Policji oraz Strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie - podziękowania na ręce Pana Bogdana Sawickiego - Prezesa OSP Ruda.