Projekt „Lokalna Akademia Partycypacji Społecznej” polega na stworzeniu 16 osobowej grupy liderów wśród których znajdą się liderzy i animatorzy społeczni, sołtysi, radni, aktywni mieszkańcy gminy Ruda-Huta, którzy wezmą udział w:

 • warsztatach wyjazdowych w zakresie animacji społecznej,
 • realizacji projektu na poziomie przygotowania Konwentów społecznych (działania logistyczne, rekrutacja, dopracowanie tematyki spotkań, metodologii pracy)
 • stworzeniu mapy zasobów i potrzeb gminy,
 • przygotowaniu inicjatyw integrujących i angażujących społeczność lokalną (min. 3 inicjatywy),
 • tworzeniu Banku Usług Społecznych (BUS),
 • włączeniu w odpowiedzialność za projekt na poziomie logistycznym, np. wybór miejsca realizacji warsztatów, organizowanie części warsztatowej odpowiadającej za prezentację dobrych praktyk, wieczorów animacyjnych itp.

Uczestnicy projektu (16 osób) wezmą udział w cyklu 5 warsztatów - jednego trzydniowego i czterech dwudniowych, które mają na celu wykształcenie cech animatora partycypacji społecznej i przygotowanie do tworzenia wokół siebie różnorodnych grup aktywności społecznej, uzbrojenie w wiedzę i narzędzia pozwalające na efektywne rozwiązywanie problemów i angażowania społeczności lokalnych, kształtowanie postaw obywatelskich. Warsztaty będą się odbywały na zasadzie wspólnotowego wytwarzania wiedzy przez uczestników, trenerów. Warsztaty będę dotyczyły następującej tematyki:

 • partycypacja społeczna i publiczna,
 • animator partycypacji społecznej - potencjał i zasoby,
 • zespół APS - proces grupowy, budowanie zespołu, angażowanie ludzi do działania,
 • diagnoza społeczna,
 • katalog narzędzi APS - partycypacyjna strategia rozwiązywania problemów społecznych, crowdfunding.