26 września 2008 r. 32 osobowa grupa rowerzystów wyruszyła z Rudy-Huty do Ameryki. To co nie udało się prezydentom, premierom i szefom dyplomacji - udało się nam. Jedziemy do Ameryki bez wiz!

Celem rajdu jest integracja społeczności Gminy Ruda-Huta poprzez aktywne spędzenie czasu i poznanie terenów nadbużańskich.

Gminny Ośrodek Kultury (w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Miłośników Gminy Ruda-Huta, Zespołem Szkół w Rudzie-Hucie, Ochotniczą Strażą Pożarną w Rudzie oraz Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rudzie-Hucie realizuje w ramach POAKCESYJNEGO PROGRAMU WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH projekt "Usługi szkoleniowo-edukacyjne dla społeczności lokalnej, zorganizowanie rajdu i wyścigu rowerowego" polegający na integracji mieszkańców poprzez zorganizowanie wyścigu i rajdu rowerowego po powiecie chełmskim i hrubieszowskim. Bezpośrednimi odbiorcami projektu będzie społeczność lokalna w wieku od 10 lat wzwyż w tym osoby niepełnosprawne.

Zapraszamy na trasę rajdu:

  • 26 września: Ruda-Huta – Dubienka – Horodło
  • 27 września: Horodło – Hrubieszów – Kryłów – Mircze – Ameryka – Werbkowice
  • 28 września: Werbkowice – Uchanie – Białopole – Żmudź – Kamień – Ruda-Huta

Czeka nas mnóstwo atrakcji, między innymi spotkanie z prezydentem (sołtysem) Ameryki.

Projekt jest finansowany z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.